Montage

Neem steeds de meegeleverde detailtekeningen per kast erbij. Hierop staan alle stukken vermeld met benaming en per kastnummer.

Stap 1: Plaatsing multiplex sokkel

De voor- en achterkant van de sokkel staan op de grond. De tussenstukken staan 10mm boven de grond. Dit om de sokkel makkelijker uit te vlakken. De sokkel verdelen links en rechts op gelijke afstand van de muur en 20mm voor de achtermuur.

Vastmaken aan de vloer met de meegeleverde winkelhaakjes. De winkelhaakjes plaatsen we 5 mm boven de vloer, om de sokkel goed tegen de vloer te trekken.

Met een waterpas zoeken we het hoogste punt en vervolgens plaatsen we de sokkel ”pas” vanuit dit hoogste punt, met dikteplaatjes.

Stap 2: Monteren kasten

We sorteren per kast de verticale en horizontale stukken. In de horizontale stukken zitten de drevels reeds klaar voor gebruik.

We zetten 1 zijkant met de rug op de grond en steken boven- en onderplaat (en ev.tussenplaten) over de drevels. Met een vijsmachine en spaanplaatschroeven (4 x 60) trekken we de tussenstukken tegen de verticale wand. We leggen de verticale wand plat op de grond, zodat de tussenstukken rechtop staan. We plaatsen de rug in de gleuf van de zijwand en plaatsen vervolgens de 2de zijde op de tussenstukken en rug en schroeven deze vast met spaanplaatschroeven (4 x 60).

We kantelen de kast met de rug naar boven en plaatsen de rug juist ten opzichte van de kast, waarna we deze vastschroeven en nagelen. We plaatsen de rug juist door de rug over de volledige breedte parallel te plaatsen met de bodem van de kast (horizontaal tussenstuk). U dient erop te letten dat de rug niet voorbij de bodem komt. De kast is klaar om op de sokkel te plaatsen.

Stap 3: Plaatsing kasten op een sokkel

De kasten worden naast elkaar op de sokkel geplaatst, met de voorkanten gelijk.

We verbinden de kasten door in 1 zijkant gaten te boren van ø 4 mm en vervolgens te schroeven (3,5 x 35) vanuit deze gaten naar de zijkant van de volgende kast. De 2 kastwanden samen zijn 36.8mm dik, daarom dient u de schroeven tot net gelijk met de binnenkant van de kast aan te vijzen. Dit doen we ook vanuit de bodem van de kast naar de sokkel.

Stap 4a: Afwerkzijkanten bij kasten met deuren

 1. Bij een vrijstaande kast plaatsen we een extra afwerkzijkant in de kleur van de deuren tegen de laatste kastzijkant.

 2. De kastzijkant boren we voor met gaatjes ø 4 mm.

 3. De afwerkzijkant wordt 23 mm voor de kastzijkant geplaatst (om gelijk te komen met de voorkant van de deuren) en vastgemaakt met schroeven 3,5 x 35.

 4. Steekt de afwerkzijkant meer dan 23 mm voorbij de kastvoorkant, dan moet de afwerkzijkant aan de kant van de muur worden afgezaagd.

Stap 4b: Plaatsing paslatten bij kasten tussen muren en aan plafond

 1. We meten de afstand tussen de kast en de muur of het plafond alle 60 cm.

 2. Deze afstanden tekenen we af op de paslatten, alle 60 cm en we verbinden de punten met een rechte lat en een potlood.

 3. Dan zagen we de paslat volgens onze afgetekende lijn met een tafelzaagmachine.

 4. We boren gaten ø 4 mm in de zijkanten. We plaatsen de gezaagde paslat tussen kast en muur met de gezaagde kant tegen de muur en schroeven de paslat vast door de gaatjes met

 5. We meten de juiste lengte van de plintlat. We tekenen deze af op de plintlat en maken ze van lengte. Daarna kleven we de plintlat op de sokkel met een beetje siliconen.

Stap 5: Deuren plaatsen aan de kasten

We leggen de deuren plat op de grond met de achterkant naar boven. We duwen de bevestigingen van de scharnierplaatjes in de voorziene gaatjes op de kastwand en draaien de schroeven aan. Let op dat het pijltje in de juiste richting staat, pijltje wijst naar de voorkant van de kast.

We brengen deur per deur in de juiste positie (onder- en bovenkant!!) aan de juiste kast (kastnummer!!), we klikken de scharnieren op de scharnierplaatjes.

Dan kunnen de gekozen trekkers worden afgetekend, geboord en geplaatst met de schroeven M4. Ideale trekkerhoogte = 1050 mm.

Stap 6a: Plaatsen van schuiven

Bij achterliggende schuiven (= schuiven geplaatst achter de deuren) moeten we eerst de extra zijwanden plaatsen waar de schuifgeleiders op bevestigd worden.

Hiervoor gaan we eerst de afstandslatten plaatsen tegen de kastzijkanten (breedte latten = 50 mm) met schroeven 4 x 60. De afstandslatten boren we voor met een boor van 4 mm. De voorste lat komt op 80 mm van de voorkant van de kast, de achterste lat tegen de rug.

Dan monteren we de schuifgeleiders op de zijkanten met euroschroeven (5 x 12) in de voorziene gaten. We plaatsen de geleider zo ver mogelijk naar voor op de zijkant, zodat het montagegat van de geleider gelijk komt met het geboorde gat in de zijkant.

Als alle geleiders geplaatst zijn (linkse geleiders op de linkse zijkant, rechtse geleiders op de rechtse zijkant) plaatsen we de zijkanten tegen de afstandslatten en vijzen ze vast in deze latten met vijzen 3,5 x 35.

Stap 6b: Plaatsen van schuiven

We monteren de schuifgeleiders op de zijkanten met euroschroeven (5 x 12) in de voorziene gaten. We plaatsen de geleider zo ver mogelijk naar voor op de zijkant, zodat het montagegat van de geleider gelijk komt met het geboorde gat in de zijkant linkse geleiders op de linkse zijkant, rechtse geleiders op de rechtse zijkant.

Zowel na Stap 6a als na Stap 6b:

We plaatsen de schuiven op de schuifgeleiders, terwijl ze 150 mm uit de kast steken. Daarna duwen we de schuiven over de geleiders naar achteren tot ze vastklikken met de voorgemonteerde bevestigingsstukken.

We boren gaatjes van ø 4 in de voorkant van de schuif om het front op de schuif te bevestigen.

We regelen de schuif met de hoogte en breedte regeling op het montagestuk van de schuif. We tekenen de trekkers af op de fronten, in de hoogte en de breedte, boren de gaten en plaatsen de trekkers.

Stap 7: Plaatsing indeling kast

 1. We plaatsen schabdragers in de gaatjes, op de hoogte dat we een schab willen plaatsen.

 2. We leggen de schabben.

 1. We schuiven de dragers over de hangbaar en plaatsen de dragers tegenover de voorgepunte plaatsen op de kastzijkanten.

 2. We bevestigen de dragers met een schroef 3,5 x 16.

 1. We stellen de kledinglift samen volgens de beschrijving van de fabrikant (zie verpakking).

 2. We brengen de montagestukken ter hoogte van de voorgepunte plaatsen op de kastzijkanten. We bevestigen de montagestukken met de bijhorende schroeven. (zie verpakking)

 1. We stellen het broekenrek samen volgens de beschrijving van de fabrikant (zie verpakking).

 2. We brengen de montagestukken ter hoogte van de voorgepunte plaatsen op de kastzijkanten. We bevestigen de montagestukken met de bijhorende schroeven. (zie verpakking)

 1. We stellen het schoenenrek samen volgens de beschrijving van de fabrikant (zie verpakking).

 2. We brengen de montagestukken ter hoogte van de voorgepunte plaatsen op de kastzijkanten. We bevestigen de montagestukken met de bijhorende schroeven. (zie verpakking)

 1. We stellen het dassenrek samen volgens de beschrijving van de fabrikant (zie verpakking).

 2. We brengen de montagestukken ter hoogte van de voorgepunte plaatsen op de kastzijkanten. We bevestigen de montagestukken met de bijhorende schroeven. (zie verpakking)

Stap 8: Eindafwerking

Op alle zichtbare schroefkoppen kleven we een afwerkingsklever in de kleur van de plaat (meegeleverd).

De aansluiting van de paslatten aan muur en plafond kitten we af met acrylaat (overschilderbaar).

De aansluiting van de sokkelafwerklat met de vloer kitten we af met kleurloze siliconen (enkel bij tegelvloer).